Erfarenhet & utbildningar


Program

Print

Adobe CS paketet:
InDesign
Illustrator
Photoshop
Acrobat Reader & Professional

Office Paketet:
Word
Excel
Power Point

Digitalt

CMS:
Adobe Experience Manager
FileMaker
Hemsida24
Litium
Loopia
Shine CMS
Umbrac
WordPress
Wiking Gruppen

Utbildningar

IHM
Business School

DIGITAL MARKETING
november 2021

BESKRIVNING AV KURSEN:
IHM Digital Marketing ger dig kunskap att kunna ta korrekta beslut på strategisk nivå. Du får konkreta verktyg för att öka
företagets digitala närvaro och ta kommunikationen hela vägen från
strategi till konvertering och optimering.

IHM
Business School

DIGITAL MARKETING, GOALS
& ANALYTICS
november 2021

BESKRIVNING AV KURSEN:
Kraven på kunskap i digital analys ökar. Att ha förståelse för och kunna ta beslut baserat på data bli allt viktigare för fler
funktioner och medarbetare. Kursen är för dig som jobbar inom marknadsföring, försäljning eller annan befattning med resultatansvar oavsett om du är egen-företagare eller arbetar inom en stor organisation

Berghs school
of communication

GRAFISK FORMGIVNING & ILLUSTRATION
2000

BESKRIVNING AV KURSEN:
16 st kursbrev, allt från typsnittslära, layout av böcker, tidningar och annonser, illustrera, formgivning av logotyper, etiketter och förpackningar.